มรภ.เลย รับสมัคร พนง. นักประสานงานชุมชน 3

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดลเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักประสานงานชุมชน ระดับ 3 (เฉพาะกิจ) ประจำงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

         ผู้สนใจสมัคร สามารถขอรับและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหาร งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-42808014

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร